Bas Klijn Tennis > Inschrijven > Lesreglement

Info

New or Forgotten?

Reglement van 'Bas Klijn Tennis'

Inschrijven voor een tenniscursus en de indeling

 • Geef  zo veel mogelijke dagen en uren aan waarop jij beschikbaar bent. Dit verhoogt de kans om ingedeeld te worden.
 • Inschrijfformulieren met één beschikbaarheid of de  onvolledig  ingevulde formulieren worden niet geaccepteerd.
 • Er kan niet gegarandeerd worden, dat de groep waar u zich voor inschrijft, gevormd kan worden. Mocht dit niet lukken dan zal er, in overleg met u, een oplossing gezocht worden. Dit kan eventueel betekenen dat u een ander lestarief gaat betalen.
 • Bij indeling van de lesgroepen wordt gekeken naar de volgende factoren: inschrijvingsdatum, mate van beschikbaarheid, niveau, leeftijd, de beschikbaarheid van de andere inschrijvingen van hetzelfde niveau, aantal seizoenen les gehad.
 • De complete tenniscursus: het indelen van de lesgroepen, de lesdata, de inhoud van het lesprogramma, technische en tactische zaken, het toewijzen van de leraar, zijn taken van Bas Klijn Tennis en van geen enkele ander.
 • Het lestarief is inclusief een bijdrage voor de ballen en het lesmateriaal. In de winter is dat tevens inclusief de baanhuur.
 • Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk-en schrijffouten. Bas Klijn Tennis heeft het recht deze te corrigeren en zal zijn leerlingen daarvan op de hoogte brengen

Betaling

 • Recht op deelname aan tennislessen ontstaat pas na ontvangst van het lesgeld.
 • Bij betaling per automatische incasso wordt € 5,- op de rekening in mindering gebracht.
 • Als bij een automatische incasso de inning mislukt door een oorzaak van uw kant en een factuur moet worden gestuurd, dan wordt de € 5.- weer in rekening gebracht.
 • Bij betaling zonder automatische incasso dient u binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te hebben

Tennislessen

 • De wintertrainingen vinden plaats in de Dik Tromhal
 • Beginnende tennis(s)(t)ers wordt aangeraden gebruik te maken van onze leenrackets, om hierna op advies van de tennisleraar een racket passend aan te schaffen.
 • Een lesuur duurt 50 minuten, een half lesuur duurt 25 minuten.
 • De jeugdlessen worden op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag gegeven van 16:00 – 19:00 uur, voor de basisschoolleerlingen zijn om 16:00 en 17:00 uur. Op woensdag- en vrijdagmiddag worden van 13:00-19:00 uur de jeugdlessen gegeven. In het begin van die middagen is dat voor de basisschoolleerlingen.
 • Als het regent zullen de lessen binnen in de Dik Tromhal worden gegeven.
 • Tijdens KNLTB-toernooien en clubkampioenschappen kan er bij regen geen gebruik gemaakt worden van de Dik Tromhal. I.v.m. het tekort aan inhaalmogelijkheden is de volgende regeling van toepassing in geval van het uitvallen van lessen: les 1 zal worden ingehaald, les 2 vervalt, les 3 zal worden ingehaald,  Mochten er meer dan 3 lessen vervallen, dan worden deze niet ingehaald (dit i.v.m. de  tijdsplanning). Met klachten en vragen hierover verwijs ik u naar het bestuur van T.V.Hoofddorp.
 • Trainingen, om welke reden dan ook verzuimd door de cursist, zijn voor rekening van de cursist, en worden niet ingehaald.
 • Deelname aan een cursus is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.   „X
 • ‘Bas Klijn Tennis’ is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet,  beslist ‘Bas Klijn Tennis’. 

Overzicht beschikbare banen BKT in Dik Tromhal